top of page

baby

Babysvømning

Babysvømning / Lektion 30 min. Varmtvandsbassin

Forudsætning:
Babyen er minimum 8 uger gammel og navlestrengen er helet. Hver baby må have én voksen med i vandet. 

 

Undervisningen er bygget op omkring sanglege, dyk og svømmeaktiviteter, hvor der vil forekomme høj grad af gentagelser med det formål at skabe tryghed både for børn og forældre. Undervisningen styres af en uddannet instruktør, der planlægger en undervisning, som  indeholder styrede aktiviteter og individuel tid til jer og jeres barn.

 

Babysvømningen bliver gennemført ud fra Dansk Svømmeunions koncept med hensyn-tagen til barnets udviklingsmæssige niveau og berører følgende:

Formålet med babysvømningen er at fortsætte den vandglæde, som hvert barn har haft i maven på deres mor i 9 mdr. Lære vandet at kende såvel over som under vandoverfladen. Alt sammen er det med til at knytte tættere bånd mellem barnet og forældre.

 

Sanser
Følesans - Gribe legetøj mv, kontakt med andre babyer

Synssans - Farvestrålende legetøj, andre babyer

Høresans - Musik over/under vand, tale fra mor/far, andre babyer

Ligevægt - Vandets bæreevne, rulle rundt

Kinæstetisk—Nye Bevægelser i muskler og led, som bliver husket
 

Reflekser:
Dykke - Holder sig indtil babyen er ca. 6-7 måneder
Gribe - Legetøj, mor/fars tommeltot
Hals - Strække nakke/arme/ben, sparke med benene

Af hensyn til såvel deltagerne som instruktører er der på dette hold deltagerbegrænsning på max 9 deltagere pr. hold (Far/mor og baby tæller for én)​

Babysvømning

Plask & Leg med forælder / Lektion 30 min. Varmtvandsbassin
 
Forudsætning:
Barnet er 1½ - 3 år. Hvert barn må have én voksen med i vandet.

Til svømning med Plask & Leg har børnene mulighed for at få gode og trygge første oplevelser med vandet. 

Svømmeundervisningen har til formål at give børnene gode oplevelser med vandet, mens de starter med at lære og svømme. Undervisningen vil derfor i høj grad være præget af legende aktiviteter, da det først og fremmest skal være sjovt at gå til svømning. Målsætningen i undervisningen vil være, at børnene skal lære at ligge vandret i vandet.


Undervisningen vil typisk være bygget op omkring forskellige øvelser og aktiviteter, hvor børnene bevæger sig fra kant til kant. De sidste 3-6 minutter af hver undervisningsgang vil typisk bestå af ’fri leg’, så børnene selv får mulighed for at udforske det våde element og socialisere med de andre børn og instruktørerne.

Undervisningen har følgende mål:

at give barnet gode oplevelser med vandet
at styrke barnets motoriske udvikling
at barnet er trygt i vandet både med og uden hjælpemidler
at arbejde med barnets selvstændighed i vandet
at arbejde med fremdrift i vandet

Praktisk info
Det kan være en fordel, at svømmerne tager et håndklæde omkring sig ind i svømmehallen, efter de har været i bad, så de ikke begynder at fryse inden undervisningen starter.

 

bottom of page