top of page

svømmeskole

aldersangivelse er vejledende, og det er primært barnets svømmekundskaber, der skal passe til holdet

Plask og leg med forælder
30 min

3 - 6 år

Forudsætning:
Barnet er 3+ år 
Hvert barn må have én voksen med i vandet.

Svømmeundervisningen er bygget op på samme måde, som “Plask og leg” i varmtvandsbassinet, og formålet er at give børnene glæden ved vandet.  Der arbejdes med at lære børnene at begå sig i vandet med/uden hjælpemidler samt at gøre dem sikre og selvstændige.  Der lægges vægt på, at svømningen foregår på barnets præmisser, hvilket vil sige, at det sker i barnets tempo, hvor aktiviteterne er tilpasset barnets motoriske udvikling.

Undervisningen vil typisk være bygget op omkring forskellige lege og øvelser, der bidrager til barnets motoriske udvikling og sociale egenskaber. Undervisningen udføres af en uddannet instruktør.


Undervisningen har følgende mål:

at give barnet gode oplevelser med vandet
at styrke barnets motoriske udvikling
at barnet er trygt i vandet både med og uden hjælpemidler
at arbejde med barnets selvstændighed i vandet
at arbejde med fremdrift i vandet
at blive klar til at gå på SVØM 1 (Guldfisk)

 

Praktisk info
Det kan være en fordel, at svømmerne tager et håndklæde omkring sig ind i svømmehallen efter, at de har været i bad, så de ikke begynder at fryse inden undervisningen starter.

SVØm 1 (Guldfisk)
30 min

4 - 6 år

Dette hold er for de børn, som endnu ikke er trygge ved at komme i vandet. I starten vil man ofte bruge både bælte og luffer.

Målet med holdet er at blive tryg og glad for at være i vandet, hvor det primære fokus vil være på at lære at få hovedet under vandet og begå sig uden luffer

Undervisningen har følgende mål:
at blive tryg i vandet i det store bassin
at blive tryg ved at hoppe i vandet fra kanten
at blive tryg ved få hovedet under vand med og uden svømmebriller
at kunne flyde og bevæge sig i vandet med bælte (luffer)
at kunne svømmer både på mave og ryg

at kunne komme i bassinet selv, siddende fra kant
at blive klar til at gå på SVØM 2 (Piratfisk)

Praktisk info
Der svømmes i den lave ende af svømmehallen. Det anbefales, at svømmere med langt hår bruger elastik og badehætte, samt at alle benytter svømmebriller, IKKE dykkerbriller eller maske.

Svøm 2 (Piratfisk)
45 min

6 år +

Dette hold er for de børn, som er glade ved at være i vandet, og som er trygge ved at få hovedet under vand. Bæltet kan stadig i starten være en god støtte, når man ikke kan bunde, men læringsmålet er at kunne begå sig trygt uden bælte i vandet.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i forskellige  former for lege i vandet, der på forskellig vis udfordrer og stimulerer børnenes evner til at bevæge sig i vandet. der vil være begyndende fokus på stilarterne crawl, rygcrawl og brystsvømning

Undervisningen har følgende mål:
at kunne svømme crawlben med begyndende armtag
at kunne svømme uden hjælpemidler (bælte / luffer)
at kunne svømme med hovedet i vandoverfladen og dykke
at blive komfortabel med at springe på hovedet i vandet
at kunne svømme og så lave kolbøtter og vendinger

at blive tryg ved at svømme på det dybe

at kunne svømme butterfly benspark med plade
at blive klar til SVØM 3 (Flyvefisk)

Praktisk info
Der svømmes i den lave og midterste del af bassinet. Svømmerne undervises også i svømning på dybt vand for at blive klar til næste niveau. Det anbefales, at svømmere med langt hår bruger elastik og badehætte, samt at alle benytter svømmebriller, IKKE dykkerbriller eller maske.

SVØM 3 (Flyvefisk)
60 min

På dette hold har man smidt alle hjælpemidler, og man er helt kalr til at lære begyndende korrekt teknik i stilarterne. Man er tryg ved at være i vandet og kan dykke, springe og svømme korte distancer.

Målet er stadig udvikling af de grundlæggende svømme-færdigheder, hvor leg er en central del af indlæringen. Undervisningen vil i stadig højere grad tage udgangspunkt i svømmespecifikke øvelser, hvor crawl, rygcrawl og brystsvømning er de centrale stilarter.

Undervisningen har følgende mål:
øget kendskab til teknik i crawl, rygcrawl og brystsvømning
at få grundlæggennde kenskab til teknik i butterfly
at blive tryg ved hovedspring fra skamlerne
at øge kendskabet til vendinger i crawl, rygcrawl og brystsvømning

at kunne sætte fra fra kanten i streamline

at deltage til Flippercup eller andre svømmestævner

at blive klar til talentholdet

Praktisk info
Der svømmes primært i den midterste og dybe ende af bassinet. Det anbefales, at svømmere med langt hår bruger elastik og badehætte, samt at alle benytter svømmebriller, IKKE dykkerbriller eller maske.

bottom of page