top of page

GDpR

Bestyrelsen har gennemgået og udarbejdet dokumentation og krav ift den nye persondataforordning, og i nedenstående link, kan du se, hvad vi registrerer omkring de enkelte personer i vores foreningsarbejde. Har du kommentarer eller ønske om yderligere specifikationer, så tag endelig fat i bestyrelsen. Nedenfor har vi kort forsøgt at beskrive området.

FORTEGNELSESPLIGT (DOKUMENTATIONSKRAV)

Med fortegnelsespligten menes, at foreningen skal dokumentere, hvordan personoplysninger behandles. Enhver dataansvarlig skal have en intern fortegnelse over, hvilke personoplysninger der behandles, hvorfor de behandles, og hvem der har relevant adgang til de forskellige typer af oplysninger. Den dataansvarlige skal så at sige sikre sig, at der er styr på tingene og skal kunne dokumentere, at dette er tilfældet. Idrætsforeninger er omfattet af denne fortegnelsespligt i fuldt omfang. Fortegnelsen skal således beskrive foreningens behandling af alle former for personoplysninger, både behandlingen af almindelige personoplysninger og af følsomme oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold og om CPR-nummer. Foreningen behandler almindelige personoplysninger om sine medlemmer bl.a. ved administration af medlemsregistret og i forbindelse

med medlemmernes deltagelse i træning, konkurrence og uddannelse. En forening behandler desuden ofte oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, om sine frivillige. F.eks. oplysninger om CPR-nummer (løn, sikkerheds- og vandelstjek m.v.) og om strafbare forhold (børneattester).


DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Den registrerede har efter forordningen en række rettigheder om f.eks. indsigt i oplysninger om sig selv, om korrektion af forkerte oplysninger og om indsigelse (f.eks. anmodning om sletning) vedrørende foreningens behandling. Kontakt gerne de bestyrelsesmedlemmer, der er anført i nedenstående erklæring, hvis du har spørgsmål til dine registrerede data.

bottom of page