top of page

Mål og værdier!

Ansvarsområder og arbejdsopgaver!

En svømmeklub med aktiviteter for alle områdets borgere

formål med svømmeskolen i Bsk08 er:

 • At give alle mulighed for at svømme på hold, således at de udfordres på det niveau, der passer til den enkelte svømmers alder, talent og indstillng.

 • At alle medlemmer efterlever BSK08s værdigrundlag, samt svømmehallens ordensregler.

 • At alle medlemmer får gode svømme- og sociale oplevelser, uanset niveau.

 • At der laves holddeling, der passer til de enkelte svømmeres niveau, således alle får svømmemæssige udfordringer.

bsk08's værdigrundlag

BSK08 skal være et godt sted at være uanset alder og køn og etnisk baggrund. Der tages udgangspunkt i den enkelte, men med et forpligtende ansvar for fællesskabet. I BSK08 er vi bevist om, at svømning er en enkeltmands og konkurrencesport, men med hold ånd.

SVømning for alle:

I BSK08 lægger vi vægt på den enkelte svømmers glæde og selvværd frem for præstation. I BSK08 ønsker vi, at lære svømmerne, at svømning også er et holdprojekt, og alle har en værdi i en større sammenhæng, nemlig hele holdets udvikling.
Eksempelvis: Der er rart at se at i hepper på hinanden.
Det er en fornøjelse at være jeres træner med den gejst og indlevelse i lægger for dagen.
Der sættes fokus på den enkelte svømmers/holds udvikling og ikke enkeltstående resultater.

Selvværd:

Respekt:

I BSK08 lægger vi vægt på respekt for det enkelte menneske både i sprog og handleform. Alle ledere, trænere og svømmer behandler hinanden med gensidig respekt. Der arbejdes på at skabe venskaber blandt svømmerne på holdet også på tværs af hold.
Alle tager ansvar for BSK08s og svømmehallens ejendom/materialer og behandler dem med respekt. Dette vil sige at lægge rekvisitterne på plads så de er klar til den næste, der skal bruge dem. Der er ingen der rydder op efter dig.

SVømning for alle:

Kommunikation:

I BSK08 lægger vi vægt på et godt samarbejde mellem ledere, trænere, svømmer og forælder.
I BSK08 vil vi indbyde til direkte dialog, og det tilsigtes, at problemerne løses på laveste mulige niveau. Hellere kontakte en leder 10 gange for meget end en gang for lidt.

Forandringsparat:

I BSK08 vil vi gerne være parate til at tage nye ideer til os. Drøfte nye muligheder og hvis de kan passes ind, så afprøves ideen gerne.
Det skal være tilladt at tænke nyt. Intet er umuligt – det er kun et spørgsmål om opbakning og vilje! Så bak op om vores fælles projekt, svømning.

Generelt handler forventningerne til forældrene om opbakning, deltagelse og involvering i klubbens aktiviteter.

 Vi forventer at forældrene:

 • Så ofte som muligt møder frem og bakker positivt op om hele holdet og BSK08

 • Kan påtage sig konkrete og tids afgrænsede opgaver af en eller anden art.

 • Sørger for at deres børn møder op til tiden, men ikke mere end 10 minutter før træningens start ved bassinet. Ingen går i vandet uden trænerens accept. 

 • Deltager i indkaldte forældremøder.

 • Køre til stævner.

 • Bakker op om BSK08s værdier og målsætninger.

 • Giver positiv og konstruktiv kritik om nødvendigt.

 • Sørger for at kontingentet bliver betalt til tiden. 

Forældre:

Generelt er det trænerens opgave at tilrettelæge de svømmemæssige aktiviteter, som f.eks.:

 • Træneren har pligt til at registrere fremmøde og få registreret nye medlemmer.

 • Træneren skal være sig sit ansvar og sin funktion som rollemodel bevist, f.eks skal træneren sørge for at mobning ikke finder sted.

 • Træneren skal motivere og holde øje med om svømmerne har badet før de går i vandet.

 • Træneren skal være omklædt, have været i bad og i klub trøje til træning.

 • Sørge for at overholde start- og sluttidspunkter.

 • Møde velforberedt til træning og stævner.

 • Træneren skal følge klubbens retningslinjer.

 • Træneren skal løbende tilbydes relevante kurser og uddannelse.

Trænere:

træningsplanlægning:

Det er væsentligt, at man ikke kun træner i forbedre de svage sider hos svømmeren, men i lige så høj grad træner for at forbedre de stærke sider der bliver iagttaget ved træning, Baggrunden herfor er, at de stærke sider, jo netop må være svømmerens talent, hvorfor disse sider må kunne blive endnu bedre og lige så væsentligt er det at den giver selvtillid. Nemme lig at udføre noget man er god til.

Det er også vigtigt at man ikke kun rette på svømmerne. Men det lige så vigtigt at man som træner, husker at rose når det lykkes dem at gøre det der ønskes.

I svømmeskolen skal træningslektionerne omfatte elementerne, der er beskrevet i træningskonceptet for det hold man har. For at opnå den tilsigtede effekt er det væsentligt at man har brugt tid på forberedelse.

træningseffekten:

Uanset hvilke øvelser og principper man vælger at anvende, er det dog altafgørende, at man som træner giver tid til at alle formår at fuldføre øvelserne. Så hav tålmodighed, gør træningen så realistisk, enkel og varieret som muligt. For kun på den måde kan svømmerne motiveres. Netop motivation er nøgleordet, for kun hvis svømmerne har lyst fås en høj intensitet og dermed stor effekt af træningen.

svømmere:

Generelt skal svømmerne vide, at BSK08 er for alle. ”BSK08 skal være et godt sted at være”. At gå til svømning handler om, at blive dygtigere end man har været, svømning handler om at vinde, men ikke for en hver pris, det skal også være sjovt.
Svømmerne skal sikres mulighed for at kunne koncentrere sig om at svømme, men også sikres mulighed for at være en del af fællesskabet, når der skal ydes og når forudsætningerne for de fælles ambitioner skal skabes.

Generelt forventer vi at:

 • Man møder altid oplagt, positiv og til tiden både til træning og stævner.

 • Alle svømmere skal vaske krop og hår med sæbe og shampoo før man går i bassinet. 

 • Mobning tolereres under ingen omstændigheder.

 • Alle bakker op om hinanden ved stævner.

 • Alle svømmere er ansvarlig for banetov og oprydning efter træning og stævner.

 • Vi har en alkoholpolitik, der ikke acceptere at svømmere under 18år, nyder øl eller spiritus når de er under BSK08s ansvar.

 • Alle Svømmer, eller deres forælder, skal melde afbud til træning og Stævner i god tid.

 • Materiale behandles ordentligt og liges på plads efter brug.

trænere:

Generelt er det holdlederens opgave at medvirke til, at organiseringen omkring holdet fungerer. Det er ligeledes holdlederens principielle opgaver at medvirke til, at træneren kan koncentrere sig om de svømmemæssige aktiviteter.

Holdlederen hjælper med:

 • Organisere kørsel i samarbejde med trænere og forældre.

 • Sørge for frugt og vand til stævner.

 • Have social kontakt til svømmere.

 • Opmuntre og trøste

 • Sørge for holdånd.

bottom of page