top of page

konkurrence

Talent / 6o min

På dette hold har man lært at svømme og kan klare sig over længere distancer uden problemer. Man har lært at svømme Crawl med korrekt vejrtrækning til siden. Man er helt fortrolig med at lave hovedspring og dykke, og man er klar til større udfordringer i bassinets fulde længde.
Der arbejdes målrettet videre med svømmearterne, hvor man forbedrer og udvikler de tekniske evner.

Undervisningen har følgende mål:
fortsat øget kendskab til teknik i crawl og rygcrawl
at kende brystsvømning og at kunne den basale teknik
at kunne svømme længere distancer (100-200m)
at kunne lave korrekt hovedspring fra startskamle
at kunne lave vendinger og udsvømning
at lære den grundlæggende teknik i Butterfly

Praktisk info
Der svømmes primært i den dybe ende samt i bassinets fulde længde. Der svømmes som udgangspunkt 1 gang om ugen, men det er muligt at tilmelde sig til 2 gange ugentligt

BSK 3 / 90 min

Dette hold er holdet, hvor man arbejder videre med svømmeren på et lidt mere teknisk plan, men hvor der stadig er tid til andre aktiviteter i vandet.
Der trænes 2 gange ugentligt

Undervisningen har følgende mål:
at kunne udføre startspring korrekt
at kunne svømme de 4 stilarter inkl vendinger

Praktisk info
Der svømmes i bassinets fuldelængde.
BSK3 er et hold, hvor man træner oftere, og det forventes, at man som minimum deltager træningen 1 gang ugentligt.

Deltagelse i stævner vil begynde at indgå som en naturlig del af svømningen.

BSK 2 / 90 min

På dette hold arbejder videre med den enkelte svømmers færdigheder på et højere teknisk plan.
Der trænes 3 gange ugentligt


Undervisningen har følgende mål:
at kunne udføre startspring korrekt
at kunne svømme de 4 stilarter inkl vendinger
at kunne svømme en Individuel Medley

Praktisk info
Der svømmes i bassinets fuldelængde.
BSK2 er et hold, hvor man træner oftere og mere intenst, og det forventes, at man som minimum træner 2 gange ugentligt.

Det forventes, at man deltager i stævner.

BSK 1 / 120 min

Dette hold er klubbens førstehold for klubbens bedste svømmere, og på dette hold er der plads til både juniorer, årgangssvømmere og seniorer.

Målet på dette hold er at opnå kravtider til de forskellige danske mesterskaber, og det forsøger man at gøre igennem et attraktivt træningsmiljø. Et miljø, hvor der fokuseres på den mest optimale træning for den enkelte svømmer, og hvor træningen afpasses med den enkelte svømmers ønsker og kompetencer. Det gøres ved at have fokus på de tekniske færdigheder, lære at svømme mod uret iht starttider mm

 

Der trænes 4 gange ugentligt, og der vil udover træning i vandet også være dryland samt styrketræning.

BSK1 er et hold, hvor der vil blive stillet krav om stabilitet og seriøsitet til træningen fra hver enkelt svømmer, men der lægges vægt på, at det stadig skal være sjovt at svømme. Der forventes et højt fremmøde og engagement i træningen. Derudover forventes det, at man som svømmer melder afbud såfremt, at man ikke kan deltage i træningen.

 

Krav til forældre

Nu hvor dit barn har nået et niveau, hvor man naturligt begynder at deltage i stævner, så skal klubben også bruge frivillige hænder for at få tingene til at hænge sammen.
Til stævnerne skal klubben stille med såkaldte Officials / dommere, der hjælper med at afvikle stævnet som fx tidtagere /bane– vendedommere og mange andre opgaver.
Ligeledes er det et behov for, at svømmerne har en holdleder med, der sørger for, at de har noget at spise og drikke. Holdlederen hjælper ligeledes med at få gjort svømmerne klar til de heats, som de deltager i.
Der vil også være behov for transport til og fra stævner.

Hvis der ikke er nok, der melder sig til disse opgaver, så kan klubben ikke deltage i stævnerne, og derfor blive tvunget til et afbud, og det vil være meget ærgerligt for både svømmere og trænere, da det jo netop er disse stævner, som man træner op til.

bottom of page